Gorillasports.cz

Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jsme společnost Kokiska s. r. o., zastoupenou jednatelem Jakubem Kokšteinem, se sídlem Stráň 3, 360 01 Sadov, identifikační číslo: 02509016, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 29359 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.gorillasports.cz. Jsme registrováni Úřadem pro ochranu osobních údajů pod reg. číslem 00055306.

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 775 228 929 nebo na e-mailu: info@gorillasports.cz.

Prohlášení

Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožníme Vám a budeme Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Shromažďujeme různé údaje v závislosti na tom, které z našich služeb využíváte.

Pokud u nás nakupujete, shromažďujeme:

 • Jméno a kontaktní údaje: jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, fakturační adresu, telefonní číslo a bankovní spojení.
 • Demografické údaje: údaj o pohlaví, zemi a upřednostňovaný jazyk.
 • Údaje vzniklé na základě trvání smlouvy: nakoupené produkty, zákaznický segment, objem poskytnutých služeb, způsoby doručení a platby a údaje o reklamacích.

Pokud od nás odebíráte marketingové zprávy shromažďujeme:

 • Jméno a kontaktní údaje: e-mailová adresa, jméno a příjmení.
 • Demografické údaje: země, údaj o pohlaví, jazyk.

Pokud s námi soutěžíte, shromažďujeme:

 • Jméno a kontaktní údaje: jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a v některých případech také Vaše uživatelské jméno z příslušné sociální sítě, spolupracujícího portálu nebo aplikace.
 • Demografické údaje: údaj o pohlaví, zemi a upřednostňovaný jazyk.
 • U výherců soutěží také jejich poštovní adresu.

Dále zpracováváme tyto osobní údaje:

 • Údaje z komunikace mezi námi a Vámi: telefonní číslo, jméno, příjmení, adresu, kontakt na sociálních sítích.
 • Kamerové záznamy ze sídla společnosti, skladů a výdejen.
 • Záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností.

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Vaše osobní údaje zpracováváme v různých situacích pro různé účely. Pokud používáte náš web, na kterém využíváme i soubory cookies, používáme Vaše údaje zejména pro sledování návštěvnosti a zlepšování našich služeb. Jestliže u nás nakoupíte, používáme Vaše údaje, abychom vyřídili vaši objednávku, chránili své právní nároky a plnili své zákonné povinnosti. Také Vám s pomocí Vašich kontaktů a dalších údajů zobrazujeme a zasíláme naše přizpůsobené nabídky, nevyužité slevové kupony a nedokončené nákupy. S vaším souhlasem předáváme údaje třetím stranám pro zobrazení nabídek na dalších webech a také abychom Vám zpřístupnili některé dodatečné služby. Ke zpracování osobních údajů nás opravňuje buď příprava či plnění smlouvy s Vámi, dodržování právních povinností, naše oprávněné zájmy nebo Váš souhlas.

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:

 • a. bez Vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo
 • b. na základě Vašeho souhlasu.

Jaká zpracování můžeme provádět bez Vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem našeho webu, nebo u nás nakoupíte. Vaše údaje můžeme také zpracovávat, pokud jste adresátem zboží nebo služby, které jsou u nás objednány, pokud s námi komunikujete nebo pokud navštívíte naše sídlo, sklad nebo výdejní místo.

Zpracování na základě plnění smlouvy

Pokud u nás jako fyzická osoba nakoupíte, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem vyřízení Vaší objednávky, Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o Vašich objednávkách.

Jestliže u nás nakoupíte jako zástupce právnické osoby, zpracováváme tytéž údaje za stejným účelem na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete.

To, že tyto údaje použijeme za účelem vyřízení Vaší objednávky, znamená, že je použijeme zejména:

 • abyste mohli dokončit svou objednávku na webu, například aby se Vám nesmazalo zboží vložené do košíku, nebo údaje z rozpracované objednávky;
 • abychom s Vámi mohli o objednávce komunikovat, například Vám zaslat její potvrzení nebo Vás upozornit na odeslání zboží;
 • pro potřeby platby za zboží; v této souvislosti můžeme Vaše údaje předat také našim partnerům provozujícím platební systémy, jak je popsáno v části Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme;
 • pro potřeby doručení zboží; v této souvislosti můžeme Vaše údaje předat také našim přepravním partnerům, jak je popsáno v části Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme;
 • v souvislosti s reklamací objednaného zboží či služby; v této souvislosti můžeme Vaše údaje předat také dodavateli zboží nebo servisnímu centru, jak je popsáno v části Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme;
 • v souvislosti s Vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obrátíte např. pomocí call centra, jak je popsáno v části Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů;
 • v souvislosti s posláním nevyužitých slevových kuponů;
 • v souvislosti s posláním nedokončeného nákupu.

Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení Vaší objednávky, popř. vyřízení smluvního požadavku, jako je reklamace.

Zpracování na základě oprávněného zájmu

Pokud u nás nakoupíte, uchováme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o Vašich objednávkách na základě našeho oprávněného zájmu (bez Vašeho souhlasu) za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

Dále zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) Vaše identifikační a kontaktní údaje, Vaše nastavení a údaje o Vašich objednávkách (pokud u nás později nakoupíte) za účelem:

 • získání informací, na základě kterých pro Vás budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, aby se Vám u nás nakupovalo ještě lépe, zejména zjišťování Vaší spokojenosti s našimi službami; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro Vás a
 • přizpůsobení funkcí našeho webu Vašich potřeb, a to na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zlepšování a přizpůsobení našich služeb; pro tento účel zpracováváme také vaši IP adresu a z ní odvozenou polohu,
 • poskytováním nabídek na míru a cílené reklamy, které Vám můžeme zaslat e-mailem, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, sdělit je po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky nebo Vám je zaslat poštou; naším oprávněným zájmem je zde efektivní propagace našich produktů a služeb, včetně informování Vás o nevyužití slevových kuponů či Vašich nedokončených nákupech. Abychom Vám mohli nabídku na míru připravit, výše uvedené údaje (tedy Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o Vašich objednávkách) analyzujeme a získáváme z nich další odvozené údaje, které pro tento účel používáme. Podle těchto údajů také rozčleňujeme naše uživatele do různých skupin, kdy každá skupina obdrží vlastní specifickou nabídku.

Na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) také použijeme Vaše nastavení pro testování nových funkcí a aplikací před nasazením, jak je popsáno zde.

Za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, zpracováváme údaje po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.

Pro ostatní uvedené účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 38 měsíců.

Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

Zpracování na základě plnění právních povinností

I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování Váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
 • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let.

Pokud jste adresátem zboží nebo služby, které jsou u nás objednány

Pokud jste adresátem zboží nebo služby, které jsou u nás objednány, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje:

 • na základě našeho oprávněného zájmu za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy s naším zákazníkem. Splnění této smlouvy je také naším oprávněným zájmem;
 • na základě našeho oprávněného zájmu pro získání informací, na základě kterých budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, nebo informací pro vytváření našich vnitřních statistik a přehledů; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro naše zákazníky;
 • za účelem plnění právních povinností zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví;
 • za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly; našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

Pro přípravy, uzavření a plnění smlouvy s naším zákazníkem osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení objednávky. Po uplynutí této doby údaje dále uchováme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb. Pro účely plnění právních povinností osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let.

Proti tomuto zpracování na základě opravného zájmu máte právo uplatnit námitku.

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů:

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím call centra, emailu, a sociálních sítí budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje a záznamy o proběhlé komunikaci včetně nahrávek hovorů na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) za účelem:

 • vyřízení Vašich požadavků; pokud jste u nás nakoupili a Váš požadavek se vztahuje k objednávce, můžeme toto zpracování realizovat na základě plnění smlouvy s Vámi;
 • evidence Vašich požadavků, abychom je mohli kontrolovat, že je plníme řádně a včas;
 • prokazování, že jsme Váš požadavek přijali a vyřídili, např. když u nás touto cestou objednáte nějaké zboží nebo uplatníte reklamaci;
 • jejich analýzy pro zlepšování kvality našich služeb.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu 3 měsíců. Pokud u nás uděláte pomocí některého z kanálů objednávku, můžeme údaje uchovat pro ochranu právních nároků po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.

Proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

Pokud navštívíte naše sídlo, sklad nebo výdejnu:

Pokud navštívíte uvedená místa nebo jejich okolí, budeme zpracovávat nahrávku z kamerového systému, na které můžete být zachyceni, a to na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) za účelem ochrany našeho i Vašeho majetku a osob pohybujících se v těchto místech a jejich okolí, což je současně náš oprávněný zájem.

Pro tento účel osobní údaje uchováváme po dobu 90 dní .

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

Pokud nám udělíte svůj souhlas

Pouze na základě Vašeho souhlasu Vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Pokud nejste naším zákazníkem, zpracováváme na základě Vašeho souhlasu Vaše údaje k rozesílání novinek a zajímavých akcí na Váš e-mail a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ztratíte-li o naše novinky a akce zájem, můžete se kdykoliv odhlásit pomocí odkazu v dolní části každého emailu.

Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Ve většině případů zpracováváme Vaše údaje pro vlastní účely jako jejich správce. V takovém případě Vaše údaje předáváme našim partnerům pro zajištění platby, přepravy a dalších náležitostí Vaší objednávky. Údaje také předáváme našim zpracovatelům, kteří je zpracovávají dle našich pokynů. S vaším souhlasem můžeme údaje předat také reklamním a sociálním sítím pro zobrazení reklamy na míru na dalších webech.

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to:

 • v souvislosti vyřízením Vaší objednávky našim partnerům, kteří se na tomto vyřízení podílejí, jak je uvedeno v části Když u nás nakoupíte, konkrétně:
  • partnerům provozujícím platební systémy pro potřeby zajištění platby, především v souvislosti s platbou kartou,
  • přepravním partnerům
  • dodavateli zboží nebo servisnímu centru příslušného výrobce v souvislosti s reklamací objednaného zboží či služby.
 • na základě Vašeho souhlasu reklamním a sociálním sítím, jak je popsáno v části Využívání souborů cookies a dalších technologií konkrétně:
  • Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde;
  • Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde;
  • Criteo GmbH, se sídlem Gewürzmühlstraße 11, 80538 München, Německo; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde;
  • Seznam.cz, a. s., IČO 26168685;
  • Heureka Shopping s. r .o.;
  • YouTube, LLC;
  • Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou popsány v části Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje. Takovými zpracovateli jsou:

 • poskytovatelé hostingových služeb jako VSHosting s. r. o., WEDOS Internet, a. s.;
 • poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory;
 • provozovatelé marketingových nástrojů, jako je Google Inc., Facebook Inc., Seznam cz, a. s., SmartSelling a. s.;
 • externí zaměstnanci spolupracující na základě smlouvy;
 • dodavatelé kamerových, přístupových a docházkových systémů umístěných v prostorách společnosti.

Využívání souborů cookies a dalších technologií

Pokud navštívíte náš web, do Vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory jako cookies. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku Vašeho počítače. Některé cookies nám umožňují propojit Vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. Dále používáme pixelové značky Facebook, Criteo, Sklik (Seznam), AdWords (Google), Glami, Zboží a Heureka (také známé jako web beacons), což jsou malé obrázky, které mají podobnou funkci jako cookies. Oproti cookies, které jsou ukládány na pevném disku Vašeho počítače, jsou pixelové značky pevnou součástí webových stránek. O všech těchto technologiích budeme pro zjednodušení v tomto dokumentu dále mluvit jako o cookies. Cookies do Vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme ty cookies, které do Vašeho zařízení uložil náš web. Dále v tomto dokumentu budeme pro jednoduchost mluvit pouze o ukládání.

Některé cookies do Vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nám pomáhají:

 • identifikovat Vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při opětovných návštěvách, například aby se Vám při nákupu nesmazal košík, abychom si mohli zapamatovat Vaše přihlášení z konkrétního zařízení a nežádat Vás opakovaně o e-mail a heslo, nebo abychom si uložili, kterou verzi našeho webu Vám máme zobrazit, pokud web nabízí v danou chvíli více variant;
 • zaznamenat si, že jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu, popř. zda jste např. nabídli účast v určitém průzkumu;
 • se zajištěním bezpečnosti, například abychom zkoumali, zda někdo nezneužil Vaše připojení k našemu webu a nejedná místo Vás;
 • evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho webu.

Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my Vám nemusíme být schopní poskytovat naše produkty a služby.

Dále do Vašeho zařízení:

 • ukládáme cookies z našeho webu, které nám umožňují:
  • sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy;
  • zobrazovat Vám různé varianty našeho webu, pokud testujeme nové funkcionality;
  • přizpůsobovat pro Vás obsah našeho webu, například Vám zobrazit přednostně produkty, které jste si již prohlédli, a zobrazovat Vám další nabídky na míru na našem webu;
 • umožňujeme uložit cookies třetím stranám, které je mohou použít:
  • ke sběru údajů o vašem chování na našem webu a na dalších webových stránkách;
  • pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web;
  • k propojení se sociálními sítěmi, jako je Facebook, včetně automatického přihlášení, zajištění funkcí jako je tlačítko „To se mi líbí“ a zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy na těchto sociálních sítích a jiných webových stránkách, než je náš web.

Za účelem zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web, také předáváme reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na webu. Takovým partnerům však nepředáváme Vaše identifikační údaje. Seznam sociálních a reklamních sítí, které využíváme, naleznete v části Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme.

Odmítnutí souborů cookies

Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy. Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na příslušných webových stránkách nebo v dokumentaci internetových prohlížečů.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů, zejména:

 • Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.
 • Všechny naše počítače a další elektronická zařízení jsou zabezpečena proti neoprávněnému přístupu.
 • Také Vaše údaje v listinné podobě jsou náležitě zabezpečena a uzamčena a následně bezpečně skartovány.
 • U našich zpracovatelů vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v případě, že se příslušný mimoevropský zpracovatel zaváže dodržovat standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Ve vztahu ke svým osobním údajům máte řadu práv. Jedná se o právo na informace, přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost, vznesení námitky a podání stížnosti.

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

Právo na informace

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.

Právo na opravu

Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo
 • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny Vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje).

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;
 • Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli);
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
 • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování). Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu (viz část Pokud nám udělíte svůj souhlas) a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že Vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího odkladu; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo na podání stížnosti

Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami Vám zasíláme, jste-li náš zákazník, na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme Vám je jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1. 3. 2021.

Načítání
Načítám...